Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg

Myślę, że się jednak kochaliśmy. Na swój własny niewytłumaczalny sposób. Ale zawsze.

5452 e354 390
Reposted fromhardrow hardrow vialucywithdiamonds lucywithdiamonds
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viablaxkseoul blaxkseoul
Czekałam, aż ktoś do mnie zadzwoni i powie, że to już koniec. Nie chodziło mi o to, żeby to był szczęśliwy koniec, tylko jakikolwiek. Myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak.
— Grażyna Jagielska
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi
 A to nie tak prosto wstać, gdy nie wiadomo gdzie pójść
— W. Myśliwski
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi
3850 14c7 390
Reposted fromkimik kimik viacupofcinamon cupofcinamon
właśnie nadeszło Kiedyś 
i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaurensyikes laurensyikes
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo,
a Ty niedostatecznie .
— Jay Crownover- Buntownik
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi
  • Aż do tej pory nie zdawałam sobie sprawy z tego, że można komuś złamać serce dwukrotnie, wzdłuż tych samych starych, zaleczonych szram po pęknięciach.
— Jodi Picoult
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi
Kiedy bardzo Ci na czymś zależy, okłamujesz się na każdym kroku. 
— Jodi Picoult
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi
Jestem pod nieustannym gradem niepokojów.
— Franz Kafka, Listy do Felicji (28 IX 1912)
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac
0578 692b 390
Reposted fromLittleJack LittleJack vianathloves nathloves
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
8706 0117 390
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl